Enter your keyword

Informacje dla rodziców przedszkolaków

Informacja dotycząca ubezpieczenia przedszkolaków i uczniów.
Szanowni Rodzice!
Na spotkaniach Rad Rodziców Przedszkola i Szkoły Podstawowej podjęto decyzję o wysokości:
ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków przedszkolaków – 43 zł.
Wpłaty należy dokonywać do wychowawców klas. Niezbędne jest złożenie oświadczenia przez rodziców/opiekunów prawnych o zapoznaniu z OWU.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Wariant dla przedszkola

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice Przedszkolaków!
Informujemy, że Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego w Tyszowcach utworzyła konto bankowe pod nazwą:
Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyszowcach,
22-630 Tyszowce.
Numer konta bankowego, na które można wpłacać składkę na komitet rodzicielski:

89 9620 0005 0000 1688 2000 0010

W tytule należy wpisać: Imię, nazwisko i grupę dziecka. Rada Rodziców ustaliła wysokość składki w kwocie 30 zł.